certifierad ehandel

Den här manualen har tagits fram baserat på gällande standarder inom medicintekniska produkter. I användarhandboken beskrivs både pulsoximetern byggnad, funktioner, specifikationer, installation, användning, drift, reparation, underhåll, lagring samt säkerhetsprocedurer för att skydda både användaren oh apparaten. Hitta fler informationer i bruksanvisningen i lådan.
 

Läs bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda produkten. Bruksanvisningen måste följas strikt, eftersom felaktig användning kan föra till falska testresultat, skada på materiel eller personer. Tillverkaren är inte ansvarig för säkerhet, tillförlitlighet, driftsproblem, mätningsfel, skada eller materialskador om dessa på grund av instruktioner inte följs.

 

Innehåll

En pulsoximeter är en liten, trådlös produkt, som används för att snabbt och enkelt mäta syremättnad (SpO2) i blodet. Detta görs via infrarött ljus som lyser genom fingret, vilket gör snabba och noggranna mätningar. Våra pulsoximetrar er mycket användarvänliga och kräver ingen instruktion. Den lilla syremätaren sättas på pekfingret, varefter mätningen påbörjas omedelbart.

Normala värden för SpO2 - blodets syrenivå, är på 95–99 procent

 

Instruktioner för korrekt användning

 • Kontrollera dit pulsoximeter och alla tillbehör regelbundet för att säkerställa att det inte finns några synliga defekter som kan skada patientens säkerhet och enhetens mätförmågan. Det rekommenderas att du kontrollera utrustningen minst en gång i veckan. Om det finns synliga defekter, ska användaren av enheten stoppas.

• Det nödvändiga underhållet får endast utföras av kvalificerad servicetekniker. Det är inte tillåtet för användare att utföra underhållet själva.


• Pulsoximetern går inte att använda med enheter som ej finns beskrivna i instruktionsboken. Endast tillbehör som tillverkare hänvisar till eller rekommenderar kan användas med pulsoximetern.


• Denna produkten har blivit kalibrerat innan den lämnade fabriken. Pulsoximetern får INTE användas nära brandfarliga gaser som lättantändliga anestetika.


• Använd INTE pulsoximetern medans patienten CT- och MRT-scannas.


• Personer med allergi mot gummi, får inte använda utrustningen.


• Bortkastning av kasserade instrumenter, tillbehör och förpackning (inkl. Batterier, plastpåsar, skumgummi och kartong) måste följa lokala lagar och bestämmelser.


• Kontrollera förpackningen före användning för att säkerställa att pulsoximeter och tillbehör är finns enligt packlistan. Annars finns det risk för att pulsoximetern inte fungerar.

 

Var uppmärksam på

Hålla pulsoximetern bort från damm, vibrationer, korrosiva och explosiva ämnen, höga temperaturer och fukt.
• Sluta använda pulsoximetern, om den blir blöt.


• Puloximeteret bör inte användas omedelbart efter att den har flyttats från kall till varm eller fuktig miljö.


• Använd inte vassa föremål på tangenterna på frontpanelen.

• Använd inte höga temperaturer eller högtrycksånga för desinfektion av pulsoximetern. Läser istället det relevanta avsnittet i användarhandboken


Anvisningar för rengöring och desinficering

Doppa inte pulsoximetern i vätskor. Torka i stället av dess yta med en mjuk trasa indränkt i medicinsk alkohol när det behöver rengöras. Spraya inte vätskor direkt på pulsoximetern.

• Om pulsoximetern rengörs med vatten, måste vattnet vara under 60 grader

• Mätning av patientens SpO2 och hjärtfrekvens kommer sannolikt att förändras om fingrarna är för kalla eller smala. I sådana fall, använd den tjockaste finger, till exempel tummen eller långfingret och se till att fingret är tillräckligt infört i enheten.

• Använd inte pulsoximetern på nyfödda eller för tidigt födda barn.

• Pulsoximetern kan användas av barn over fyra år och vuxna. Det är dock möjligt att köpa probe för spädbarn.

• Det kan finnas patienter som pulsoximetern inte fungerar på. Sluta använda pulsoximetern, om det inte är möjligt att få stabila mätningar fram.

• Data uppdateringstiden kan variera beroende på patientens hjärtfrekvens, men det är vanligt mindre än 5 sekunder.

• Läs värdet när displayens vågform är jämn och regelbunden, eftersom detta är det optimala värdet. Vågformen är då normal.

• Dra fingret ut och börja om, om skärmen visar onormala svängningar under testprocessen.

• Pulsximeterets livstid beror på vilken modell du köper – vanlig livstid är 2–5 år

• Remmen som är fäst på pulsoximetern, är gjord av icke-allergent material. Sluta använda remmen om du är överkänslig mot den. Observera även att när bandet används - undvika att bära den runt halsen eftersom det kan skada patienten.

• Pulsoximetern har inte larm för låg batterinivå, utan visar endast en symbol för låg spänning. Byt batteri när den är tom.

• Den pulsoximeter finns med och utan larmfunktion beroende på vad det är larm för.

• Om pulsoximetern inte används under en månad eller mer, ta ur batterierna, eftersom de kan läcka.

• Pulsoximeterns två delar är anslutna via en flexibel krets. Vrid eller dra inte i anslutningen.


Kundtjänst på många sätt:

Pulsoximetershop.se

E-mail: info@pulsoximetershop.se
Alle dagar.... kl. 09.00 - 15.00